– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

– Tất cả mọi trường hợp đổi trả, quý khách vui lòng đọc chính sách đổi trả của Vanesabeauty.net, và liên hệ với chúng tôi khi sản phẩm thuộc diện đổi trả.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.